skip to Main Content

Användarvillkor

Vi är Wise & Jelly AB och ägare av namnet och varumärket Wise & Jelly och webbplatsen www.wisejelly.se.

När du använder denna hemsida godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Vänligen läsa dessa villkor noga innan du börjar använda vår webbplats.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor. De är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss. Vi kan ändra dessa villkor på eget godtycke genom att uppdatera dem på webbplatsen.

Den dåvarande aktuella versionen av dessa villkor kommer att gälla när du använder denna webbplats. Vänligen kontroller denna hemsida då och då och ta notis om eventuella förändringar.

Våra rättigheter

Upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter på denna hemsida (inklusive databasrättigheter, varumärken servicemärken, handelsnamn, text, grafik, kod, filer och länkar) tillhör oss eller våra licensgivare. Alla rättigheter reserverade.

Du får inte kopiera, modifiera eller använda till något annat syfte än personlig användning.

Enheten Wise & Jelly logo och märket Wise & Jelly är vårt registrerade varumärke. Du får inte använda eller kopiera dem utan vårt skriftliga medgivande.

Dina skyldigheter och uppförande

Du accepterar att du är ansvarig för att se till att ditt datorsystem uppfyller alla relevanta tekniska specifikationer som krävs för att använda denna webbplats och att din dator är kompatibel med denna webbplats.

Du får inte missbruka vårt system eller denna webbplats. Framför allt inte hacka sig in, kringgå säkerheten eller på annat sätt störa driften av vårt system och denna webbplats, eller försöka utföra något av ovanstående.

Du får inte ladda upp, använda olämpligt, stötande språk eller innehåll eller värva några kommersiella tjänster i kommunikationen, formuläret eller email som du skickar till oss från denna webbplats.

Uteslutning från webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att spärra och utesluta användare från denna webbplats och/eller begränsa eller inaktivera deras tillgång eller användning av någon eller delar av våra tjänster, permanent eller tillfälligt i eget godtycke. En sådan användare skall anmälas och får inte sedan använda denna webbplats under något annat namn eller någon annan användare.

Garanti

Samtidigt som vi strävar efter att se till att allt som är tillgängligt för nedladdning från denna hemsida inte är förorenat på något sätt så kan vi inte garantera att sådant material kommer vara fritt från virus eller likande.

Användning av mjukvaran och internet kan vi inte garantera att din tillgång eller driften av denna webbplats kommer att vara oavbruten eller felfri. Vi kan stänga, återkalla, avbryta eller ändra hela eller delar av webbplatsen utan förvarning. Vi är inte ansvariga om vi inte kan behandla dina uppgifter på grund av omständigheter som är utanför vår kontroll. Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmänintresset och utgör inte särskilda råd.

Allmänt

Vi kan ändra innehållet på denna webbplats, avbryta eller upphöra någon aspekt av denna webbplats, som kan inkludera din tillgång till den. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer göras tillgängliga.

Vi kan revidera dessa villkor när som helst genom att ändra den här hemsidan. Vänligen kontrollera denna hemsida då och då för at ta notis om eventuella förändringar som vi gjort, eftersom det är bindande för dig. Dessa villkor är hela avtalet med dig och oss.

Back To Top