skip to Main Content

Vad är skillnaden mellan EPUB2 och EPUB3?

EPUB (Electronic Publication) är ett öppet format och lanserades 2007 av IDPF (International Digital Publishing Forum) som standardformat för e-böcker. EPUB-standarden har 2017 tagits över av W3C (World Wide Web Consortium) och fortsatt utveckling sker i den organisationen.

EPUB-formatet kan produceras i både flödande layout och fast layout. I en flödande layout flödar innehållet om och anpassar sig efter skärmens storlek. I en fast layout låses innehållet till en viss position på sidan och kan därmed inte flöda om. I dagsläge finns två versioner av EPUB-formatet, EPUB2 och EPUB3.

EPUB2

EPUB2 är den första versionen för EPUB-standarden. Detta filformat har länge varit standard för e-böcker och har bäst kompatibilitet med e-boksläsarna men har begränsade formaterings möjligheter.

EPUB2 är baserad på HTML och CSS och kan produceras endast i flödande layout e-boksformat som gör att innehållet flödar om och anpassar sig efter skärmens storlek. I ett EPUB2-filformat är det möjligt att bädda in text, bilder, illustrationer, tabeller, innehållsförteckning och länkar.och kan innehålla text, bilder, illustrationer och tabeller.

EPUB3

EPUB3 lanserades 2007 av IDPF och är den senaste versionen av EPUB-formatet. EPUB3 är inte lika begränsad som EPUB2 och kan innehålla dynamiskt och interaktivt innehåll. Detta var tänkt att bli standardformatet för e-böcker betydligt snabbare, men det är nu som e-boksläsarna hunnit i kapp med stödet för alla de nya funktionerna och som sakta börjar ersätta EPUB2. EPUB3 kan produceras i både flödande och fast layout e-boksformat.

Avancerade funktioner med EPUB3

Med EPUB3 kommer alla avancerade funktioner till hands som vi känner till från moderna webbplatser. Detta beror på att EPUB3 är byggd delvis på konventionella öppna Internet standarder som HTML5 och Javascript.

En EPUB3 publikation kan allmänt betraktas mer som en mini webbplats som kan användas utan internetuppkoppling och därmed öppnar vägen för en ny generation av kreativa publicering och distributionsformer.

De nya möjligheter och fördelarna är tydligast för innehåll, interaktivitet, distribution och presentation. Här listar vi några nya funktioner i en EPUB3 som tidigare var svårt att implementera i EPUB2:

Interaktivitet

Genom att använda HTML5 och Javascript kan lätt läggas till interaktion i en e-bok. I själva verket blir det möjligt att lägga till applikationer i en e-bok, från en enkel kalkylator till komplexa spel. Dessutom är det möjligt att tillägga dynamiskt innehåll från andra källor.

Multimedia

EPUB2-standarden gjorde det möjligt att inkludera text, bilder och illustrationer i e-böcker. Med EPUB3 kan ljud, video, animationer och interaktiva objekt inkluderas.

Media overlays

Förutom att bädda in ett ljudspår kan en hel uppläsning av boken bäddas in, som automatiskt kan spela på varje sida. Vill man gå ett steg längre kan man få varje stycke, mening eller ord att markeras i takt med att de läses upp.

Synkronisering

Genom att tillsätta synkroniserat ljud och video, kan innovativa multimedia dokument realiseras. EPUB3 ger också möjlighet att synkronisera ljud och text: det talade ordet kan sedan märkas med en färg eller ram.

Användbarhet

EPUB3 lämpar sig för personer med läshandikapp. Flexibiliteten att läsa på ett sätt som passar läsaren gör läsningen attraktivt för personer med läshandikapp. De kan läsa till sina förmågor och önskemål. Till exempel, med en punktdisplay, text-till-tal, en mer lättläst skärm eller en lättläst teckensnitt.

Läsbarhet

En EPUB3 publikation är lätt att läsa med en läsplatta, mobil eller dator både online (i en webbläsare) eller offline (e-boksläsare). För detta finns redan olika enheter och gratis program.

Fast layout

EPUB2 har alltid ett omflödande format där mängden text anpassar sig till skärmformatet, och du som läser kan ställa om textstorleken. Med EPUB3 finns möjligheten att sätta ett fast format där texten inte kan ställas om. Därmed finns fler möjlighet till avancerade layouter i böckerna. Denna fasta layout kan likväl vara responsiv mellan skärmstorlekar.

Scalable Vector Graphics (SVG)

EPUB3 stöder SVG bilder. Fördelen med SVG bilder är att det kan förstoras obegränsad utan att förlora kvaliten.

MathML

EPUB3 har stöd för märkspråket MathML, med vilket man kan bädda in avancerade matematiska uttryck i en e-bok, utan att behöva lägga in dessa som bilder. Med detta kan boken lätt uppdateras utan att behöva rita om bilderna.

Stöd för anpassade teckensnitt

I en EPUB3 publikation är möjligt att lägga till speciella teckensnitt så för utgivaren har mer frihet iatt välja valfria teckensnitt.

Stöd för fler språk

Nog för att en EPUB2 går att publicera på flera språk, men man är begränsad till en riktning – från vänster till höger. Med EPUB3 kan i stort sett alla världens språk digitaliseras, såväl persiska, arabiska och hebreiska som öppnar boken ”bakifrån” och läser från höger till vänster, som japanska och kinesiska skriftspråk som ska läsas lodrätt istället för vågrätt.

Back To Top