skip to Main Content

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar är en resurs för våra befintliga och potentiella kunder och är det snabbaste sättet att hitta ett svar på de återkommande frågor ni har ställt om våra tjänster och arbetsprocesser. Sidan är ständigt under utbyggnad och uppdatering. Vi tar mer än gärna emot ytterligare frågor och funderingar.

Vad har ni för leveranstid?

Vi har en leveranstid på 7-10 arbetsdagar. Vid större beställning eller specialbeställning gör vi en uppskattning av leveranstiden.

Vilka e-boksformat kan ni producera?

Vi producerar EPUB2, EPUB3 och Amazon MOBI i flödande layout e-boksformat och EPUB3 och Amazon KF8 i fast layout e-boksformat.

Vad är ett flödande layout e-boksformat?

Flödande layout e-boksformat eller standardformat är det vanligaste formatet för e-böcker. I ett flödande layout flödar innehållet om och anpassar sig efter skärmens storlek. Det är också möjligt att justera textstorlek, typsnitt, bakgrundsfärg och andra visningsinställningar som används av din enhet eller programvara.

Vad är ett fast layout e-boksformat?

Fast layout e-boksformat används för böcker där innehållet är mer komplex eller där det finns ett behov att innehållet ligger fixerad på sidan, t.ex barnbilderböcker, läroböcker och kokböcker. Fast format stöder inbäddade typsnitt, ljud, filmklipp, animationer och andra typer av interaktivt innehåll.

Vi tänkte sälja e-böcker på Amazon, vilket filformat ska vi välja?

Amazon accepterar EPUB och deras egna filformat, MOBI för flödande layout och KF8 för fast layout e-boksformat.

Hur kan vi skicka underlaget och annat material till er?

Vi rekommenderar att ni skickar filer och övriga material via Google drive, Dropbox eller Wetransfer. För mindre filer i Word dokument eller PDF kan ni även maila eller använda vår formulär.

Vilka filformat accepterar ni som underlag för produktion av e-böcker?

Vi accepterar Word dokument, PDF och InDesign-filer.

Behöver vi skicka bokens metadata till er?

Vi rekommenderar att ni skickar basic metadata såsom boktitel, författarnamn, eISBN och annan information som ska läggas till i copyright sidan.

Hur kan vi öppna och läsa e-boksfiler?

Ni kan öppna, läsa och granska e-boksfiler på en Windows eller Mac med programvaran Adobe Digital Editions eller Apple Böcker och på iOS och Android enheter med apparna Apple Böcker, Google Play Böcker eller Bluefire Reader.

Kan vi själva öppna och redigera e-boksfiler?

E-boksfiler är inte helt lätt att öppna och redigera om ni inte har kompetens inom området. Vill ni ändå göra det rekommenderar vi att få hjälp av någon med relevant sakkunskap.

Valideras e-boksfilerna enligt Internationella standarder?

Vi gör alltid en rigorös QA testning som innebär kvalitetssäkring och validering för samtliga e-boksfiler enligt (IDPF) International Digital Publishing Forum.

Gör ni läsbarhetstester för olika läsplattor, mobiler, program och appar?

Vi gör alltid noggranna läsbarhetstester och optimerar innehållet för relevanta och populära läsplattor, smarta telefoner, datorer, program och appar för bästa läsupplevelse.

Vem äger rättigheterna till de e-boksfiler ni producerar?

Vi gör inga anspråk på rättigheter eller upphovsrätt för e-boksfiler vi producerar. Ni som beställare äger alla rättigheter till 100% och kan göra precis som ni vill med filerna.

Är det möjligt att infoga fasta sidnummer i en e-bok?

Det finns inga fasta sidor i en e-bok, innehållet flödar runt och anpassar sig efter typsnittet och skärmstorleken. Detta gör att det är omöjligt att infoga fasta sidnummer i en e-bok men alla e-boksläsare (program och appar) infogar sina egna sidnummer i e-böcker.

Kan ni producera e-böcker i icke-västerländska språk såsom arabiska, farsi och kinesiska?

I stort sett kan vi producera i världens alla språk, såväl persiska, arabiska och hebreiska som läser från höger till vänster samt japanska och kinesiska skriftspråk som läser lodrätt istället för vågrätt. Skicka gärna originalet i ett filformat som använder unicode typsnitt.

Använder ni någon automatiserade programvara i er produktion?

Vår arbetsprocess består av mycket precision, noggrannhet och genomförs av professionella utvecklare med många års erfarenhet inom produktion av digitala böcker. Vi bearbetar, formaterar, testar och optimerar kvalitetssäkra produkter helt manuellt utan användning av några automatiserade programvaror.

Hur kan vi skydda våra e-böcker från illegal kopiering och spridning?

Genom att använda Digital vattenmärkning eller DRM kan ni skydda era e-böcker från från illegal kopiering och spridning.

Vad är digital vattenmärkning?

Digital vattenmärkning är ett sätt att skydda upphovsrättsskyddat material. Vid nedladdning av en e-bok med vattenmärke kommer filen att förses med information om köparen såsom namn och ordernummer.

Vattenmärkningen påverkar inte filformatet och försvårar varken nedladdning eller användning av filen. Vattenmärket visar att e-boken som har laddats ner tillhör köparen. Köparen är själv ansvarig för att e-boken inte sprids vidare till annan användare. Om e-boken hamnar på avvägar, kan filen spåras till köparen.

Vad är DRM?

DRM eller Digital Right Management används på vissa e-böcker för att säkerställa att böckerna inte kopieras eller distribueras olovligen. För att läsa de e-böcker som utrustats med Adobes DRM behövs ett Adobe-ID. Utan Adobe-ID låses e-boken till installationen av det läsprogram som laddat ned boken.

Du behöver också ha ett särskilt program som kan hantera Adobe DRM. Vi rekommenderar Adobe Digital Editions (Windows/Mac), Bluefire Reader (iOS), eller Aldiko (Android). Om du har en läsplatta så behöver den ha stöd för Adobe DRM.

Back To Top