skip to Main Content

Vilken formgivning fungerar mindre bra för e-böcker?

Vi får ofta frågor kring formgivningen av e-böcker. Vad är det egentligen vi ska tänka på när vi formger litteratur som ska ges ut både som tryckt bok och e-bok? Hur kommer layouten att se ut i en e-bok? Vilka grafiska element ska vi undvika att ha med i formgivningen?

Svaret beror först och främst på vilket innehåll ni har och vilket e-boksformat som passar innehållet.

Generellt om man har stora bilder/illustrationer med mindre textsnuttar och det är viktigt att innehållet ligger fixerad på sidan ska ni välja ett fast layout e-boksformat.

Väljer ni det formatet behöver ni inte tänka så mycket kring detta, då har ni i princip fria händer.

Däremot om innehållet består av bara text eller text tillsammans med bilder, illustrationer, tabeller m.m, ska ni välja ett flödande layout e-boksformat.

Detta format kallas ibland för standardformat och cirka 95% av alla e-böcker görs i detta format. I ett flödande layout e-boksformat flödar innehållet och anpassar sig efter skärmens storlek. Detta innebär att vissa objekt lämpar sig mindre bra för just detta format. Läs mer om skillnaden mellan flödande layout och fast layout e-boksformat.

I princip finns det inga regler för hur en e-bok ska formges, men av vår egen erfarenhet har vi tagit fram några exempel på formgivning som fungerar mindre bra, eller inte alls i en e-bok.

1. Element i marginalen

Som standard i samtliga e-boksläsare (program och appar) finns en förutbestämt kantmarginal. Har ni några dekorativa element eller andra objekt i marginalen kommer dessa att tas bort i en e-boksproduktion.

2. Text på bild

Som tidigare nämnt, i ett flödande layout format flödar innehållet och anpassar sig efter skärmen, detta gör att det blir väldigt svårt att att ha text på en bild som inte har en fast position. Finns det sådana i formgivningen kommer texten flyttas antigen under eller över bilden.

3. Textrutor med bakgrundsfärg

Även om detta är bara en rekommendation och ingenting som tas bort i produktion så tycker vi att ni bör vara uppmärksammade om att sidorna i en e-bok bryts, speciellt på mindre skärmar. Samma gäller textrutor med bakgrundsfärg som ofta bryts och en del hamnar på nästkommande sida.

Vill ni absolut ha bakgrundsfärg för texter, rekommenderar vi ljusare färger så att inte försämrar läsbarheten.

4. Vänsterställd bild med text till höger om bilden

Ha alltid i åtanke att formgivningen ska kunna fungera på både liten och stor skärm. En vänsterställd bild till exempel kan se bra ut i bredare en skärm, men på en telefon kan det bli väldigt lite utrymme för text till höger om bilden.

Back To Top